Ôtô Trung Tín

Ôtô Trung Tín

Ôtô Trung Tín

Ôtô Trung Tín

Ôtô Trung Tín
Ôtô Trung Tín

Sản phẩm mới nhất

Hyundai 110 XL thùng 6m3

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Tải Hino FG 8 Tấn thùng 8m8

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín chuyên phân phối xe tải Hino, Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Hino FC500 6 Tấn thùng 6m7

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín chuyên phân phối xe tải Hino, Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Tải Đô Thành IZ 650

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Tải Đô Thành IZ 500

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Tải Đô Thành IZ 350 3.5 tấn

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Tải Đô Thành IZ 150 1.490 Tấn

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Tải Đô Thành IZ 190 1.9 Tấn

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Tải Đô Thành IZ 250N 2.5 Tấn

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Giá Xe Tải Đô Thành Iz 65 1T9

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Giá Xe Tải Đô Thành Iz 65 2T3

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Giá Xe Tải Đô Thành Iz 65 3T5

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Hyundai EX8 GTL

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN 

HongYan Trung Tín , tự hào là đại lý 2S ủy quyền của tập đoàn HongYan  ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải nặng , xe đầu kéo , xe ben 10 khối.

Xe đầu kéo KingKan của HongYan 430HP xe đầu kéo cạnh tranh hot nhất với Hovo và ChenLong xe tải  HongYan nhập khẩu 100%.

Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) -  090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất

Xe Trộn HongYan 12 khối

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN 

HongYan Trung Tín , tự hào là đại lý 2S ủy quyền của tập đoàn HongYan  ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải nặng , xe đầu kéo , xe ben 10 khối.

Xe đầu kéo KingKan của HongYan 430HP xe đầu kéo cạnh tranh hot nhất với Hovo và ChenLong xe tải  HongYan nhập khẩu 100%.

Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) -  090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất

Xe Tải Tự Đổ HongYan 2022

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

HongYan Trung Tín, tự hào là đại lý 2S ủy quyền của tập đoàn HongYan ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải nặng , xe đầu kéo , xe ben 10 khối. Xe đầu kéo KingKan của HongYan 430HP xe đầu kéo cạnh tranh hot nhất với Hovo và ChenLong xe tải HongYan nhập khẩu 100%. Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất

 

Xe Đầu Kéo HongYan 2022 390HP

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN 

HongYan Trung Tín , tự hào là đại lý 2S ủy quyền của tập đoàn HongYan  ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải nặng , xe đầu kéo , xe ben 10 khối.

Xe đầu kéo KingKan của HongYan 430HP xe đầu kéo cạnh tranh hot nhất với Hovo và ChenLong xe tải  HongYan nhập khẩu 100%.

Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) -  090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất

Xe tải HongYan 4 chân máy 350hp

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN 

HongYan Trung Tín , tự hào là đại lý 2S ủy quyền của tập đoàn HongYan  ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải nặng , xe đầu kéo , xe ben 10 khối.

Xe đầu kéo KingKan của HongYan 430HP xe đầu kéo cạnh tranh hot nhất với Hovo và ChenLong xe tải  HongYan nhập khẩu 100%.

Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.77.88.66 ( Mr .Thắng ) -  090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất

Xe Đầu Kéo HongYan 2022 430HP

Liên hệ

HongYan Trung Tín , tự hào là đại lý 2S ủy quyền của tập đoàn HongYan chuyên về xe tải nặng , xe đầu kéo , xe ben 10 khối.

Xe đầu kéo KingKan của HongYan 430HP xe đầu kéo cạnh tranh hot nhất với Hovo và ChenLong xe tải  HongYan nhập khẩu 100%.

Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) -  090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Ben Iveco Hongyan 2022, Euro 5

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

HongYan Trung Tín, tự hào là đại lý 2S ủy quyền của tập đoàn HongYan ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải nặng , xe đầu kéo , xe ben 10 khối. Xe đầu kéo KingKan của HongYan 430HP xe đầu kéo cạnh tranh hot nhất với Hovo và ChenLong xe tải HongYan nhập khẩu 100%. Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất

XE TẢI HINO FL 16 TẤN THÙNG KÍN 9M4

Liên hệ

Xe tải hino là dòng xe thương mại mang thương hiệu Nhật Bản. được sản xuất và lắp ráp tai nhà máy Liên Doanh Hino Motor Việt Nam . linh kiện xe Hino được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Hino NHật  Bản.do vậy thương hiệu xe tải hino luôn luôn được người sử dụng tin dùng và đánh giá cao. trong dó mẫu XE TẢI HINO FL 16 TẤN THÙNG KÍN 9M4 tiêu chuẩn khí thải Euro 4 là mẫu xe hoàn toàn mới với thiết kế hiện đại có đọng cơ mạnh mẽ , tiết kiệm nhiên liêu.

XE TẢI HINO FL 16 TẤN THÙNG BẠT 9M4

Liên hệ

XE TẢI HINO FL 16 TẤN THÙNG BẠT 9M4 được sản xuất bởi linh kiện nhập khẩu 100% từ Nhật Bản mang chất lượng cao và bền bỉ. Xe tải Hino FL được ra mắt tại thị trường Việt Nam đầu năm 2018 mang động cơ Euro4 - động cơ mạnh mẽ và bền bỉ. Tất cả các linh kiện được lắp đặt dưới dây chuyền công nghệ hiện đại, xe đã cải tiến được toàn bộ những nhược điểm của dòng xe Hino mang động cơ Euro2.

Thùng xe lớn chở hàng hóa nhiều hơn và thuận tiện hơn, xe vượt qua được mọi nẻo đường, đường dốc, đèo,.. động cơ mạnh mẽ, xe đang được mọi khách hàng chọn lựa nhiều nhất hiện nay.

XE TẢI HINO FL 15 TẤN THÙNG BẠT 7M6

Liên hệ

XE TẢI HINO FL 15 TẤN THÙNG BẠT 7M6 là sản phẩm thuộc dòng xe Hino 500 series. Đây là sản phẩm do nhà máy Hino Việt Nam lắp ráp dựa trên linh kiện nhập khẩu từ Nhật Bản. Là dòng xe mới ra đời cách đây chưa lâu, tuy nhiên xe tải Hino FL8JT7A gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế nội, ngoại thất cùng khả năng vận hành mạnh mẽ. Dưới đây, hãy cùng Thế Giới Xe Tải tìm hiểu kĩ hơn về sản phẩm này nhé!

Xe tải Hino FL8JT7A 15 tấn thùng mui bạt thuộc phân khúc tải hạng trung. Xe được sản xuất và lắp ráp trên dây chuyền công nghệ hàng đầu Nhật bản dưới bàn tay của đội ngũ nhân viên kỹ thuật tài năng và lành nghề. Đây là dòng xe được Hino phát triển dựa trên những kế thừa ưu điểm của các dòng trước đó. Xe đạt chuẩn Euro4 theo quy định hiện hành của Chính Phủ nước ta.

Để cho ra đời dòng xe Hino FL hoàn thiện mà chúng ta đang chứng kiến là cả một quá trình trăn trở và cân nhắc nhiều yếu tố của nhà sản xuất. Mục tiêu cuối cùng của mọi sự cố gắng đều nhằm mang đến cho người dùng một sản phẩm an toàn, chất lượng, đáng tin cậy trên mọi hành trình và đặc biệt là giá xe tải Hino luôn luôn ổn định giúp khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi mua xe.

XE TẢI HINO FL 15 TẤN THÙNG KÍN 7M6

Liên hệ

Để thực hiện theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 của Thủ Tướng Chính Phủ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới tại Việt Nam, năm 2018 Hino Motor Việt Nam đã cho ra mắt dòng xe Hino series 500 trong đó có xe tải Hino FL8JT7A 15 tấn thùng kín đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của đông đảo quý khách hàng.

XE TẢI HINO FM 14 TẤN THÙNG BẠT 9M4

Liên hệ

Hino đang là một trong những thương hiệu nổi tiếng uy tín bậc nhất hiện nay trong thị trường xe tải nói riêng và ngành vận tải nói chung. Chưa bao giờ Hino khiến cho người tiêu dùng thất vọng vì các sản phẩm xe tải của mình. Mỗi chiếc xe ra đời đều được nhà máy nghiên cứu kỹ lưỡng, cải tiến và hoàn thiện không ngừng để đảm bảo xe đạt chất lượng cao, mang lại hiệu quả tối ưu cho người sử dụng. Hiểu được nhu cầu chuyên chở hàng hóa của quý khách hàng mà Hino cho ra đời dòng  XE TẢI HINO FM 14 TẤN THÙNG BẠT 9M4, được sự đón nhận nồng nhiệt của mọi người từ khi mới ra mắt. 

XE TẢI HINO FG 9.4 TẤN THÙNG KÍN 8M7

Liên hệ

Hơn 20 năm qua hoạt động trên thị trường, xe tải Hino đã không ngừng lớn mạnh khi mang đến cho khách hàng những gam màu tươi mới, thú vị thông qua những dòng xe vô cùng chất lượng trong suốt thời gian vừa qua. Nằm trong top những dòng xe nổi bật của Hino chúng ta không thể nào không nhắc đến xe tải Hino FG 9.4 tấn thùng kín. Có thể nói, dòng xe tải 8 tấn hiện đang là dòng xe được nhiều khách hàng ưa chuộng trên thị trường bởi khả năng chuyên chở đa dạng hàng hóa, mang tính kinh tế cao.

XE TẢI HINO FG 9.4 TẤN THÙNG BẠT 8M7

Liên hệ

XE TẢI HINO FG 9.4 TẤN THÙNG BẠT 8M7 được khách hàng chọn lựa hàng đầu trong phân khúc xe tải hạng trung hiện nay trên thị trường Việt Nam. Xe Hino FG được lắp đặt dưới dây chuyền công nghệ tiên tiến, toàn bộ linh kiện được nhập khẩu từ Nhật Bản 100%. Xe mang động cơ Euro4 tiết kiệm nhiên liệu cùng diện mạo hoàn toàn mới với sự thay đổi nhiều hơn mang tính đột phá và hiện đại so với phiên bản xe tải 9 tấn ra mắt trước đó 

Những đặc điểm nổi bật của XE TẢI HINO FG 9.4 TẤN THÙNG BẠT 8M7

1. Khung sườn xe Hino chắc chắn và không bị rỉ sét bền bỉ theo thời gian

2. Động cơ mạnh mẽ tiết kiêm nhiên liệu, khí thải đạt tiêu chuẩn hiện nay

3. Kích thước thùng lớn chở được đa dạng các loại hàng hóa 

4. Giá siêu tốt phù hợp với mọi đối tượng khách hàng

XE TẢI HINO FG 9.4 TẤN THÙNG KÍN 7M4

Liên hệ

Xe tải Hino 9.4 Tấn – Thùng Dài 7 Mét 4 được nhập khẩu linh kiện toàn bộ từ Nhật Bản về Việt Nam lắp ráp trên dây chuyền công nghệ tối tân và an toàn nhất năm 2020, Xe Hino 9.4 tấn Thùng 7M4 là một trong những phiên bản đang được ưa chuộng nhất hiện nay, với mẫu mã đẹp, tự trọng nhẹ nên rất phù hợp với tổng khối lượng chuyên chở.

Xe tải Hino FG 9.4 tấn – Đời 2020 được nhiều người Việt Nam ưa dùng bởi tính ưu việt và hiệu quả kinh tế của những chiếc xe tải thương hiêu Hino FG8JP7A mang lại cho người sử dụng. Xe bền bỉ với thời gian cứng cáp, chịu tải tốt nhất, dễ sửa chữa bảo dưỡng, phụ tùng thay thế sẵn có, giá thành rẻ, thiết kế thân xe bằng loại thép chịu lực đặc biệt do bên phía nhà máy Hino sản xuất trực tiếp với công nghệ luyện kim tiên tiến nhất hiện có. Phần chassis  được thiết kế các lỗ trên sắt-xi  một cách khoa học tại các điểm khác nhau để tránh sự giản nở của kim loại, khoảng sáng gầm xe rộng rãi, chắc khỏe, khả năng quá tải cao nhất trong các dòng xe cùng phân khúc thị trường.

Sản phẩm bán chạy

Hyundai 110 XL thùng 6m3

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Tải Hino FG 8 Tấn thùng 8m8

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín chuyên phân phối xe tải Hino, Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Hino FC500 6 Tấn thùng 6m7

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín chuyên phân phối xe tải Hino, Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Tải Đô Thành IZ 650

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Tải Đô Thành IZ 500

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Tải Đô Thành IZ 350 3.5 tấn

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Tải Đô Thành IZ 150 1.490 Tấn

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Tải Đô Thành IZ 190 1.9 Tấn

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Xe Tải Đô Thành IZ 250N 2.5 Tấn

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Giá Xe Tải Đô Thành Iz 65 1T9

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Giá Xe Tải Đô Thành Iz 65 2T3

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

Giá Xe Tải Đô Thành Iz 65 3T5

Liên hệ

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN.

Ô Tô Trung Tín, tự hào là đại lý ủy quyền của tập đoàn Đô Thành Auto ở Dĩ An - Bình Dương chuyên về xe tải Đô Thành . Liên hệ ngay HotLine 24/7 : 0927.88.77.66 ( Mr .Thắng ) - 090.355.8608 ( Mr .Sử ) để nhận giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn nhất.

XE TẢI HYUNDAI HD320 18 TẤN THÙNG KÍN

Liên hệ

Xe tải Hyundai HD320 18 tấn thùng kín được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Hàn Quốc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tiên tiến được chuyển giao công nghệ. HD320 tự hào là dòng xe đi đầu trong phân khúc xe tải nặng trang bị đầy đủ mọi tiện nghi từ động cơ mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu đến nội và ngoại thất có thiết kế dạng khí động học tiết kiệm nhiên liệu cao cùng với thùng xe lớn chở hàng hóa nhiều hơn và thuận tiện hơn, xe vươt qua được mọi nẻo đường, đường dốc, đèo. Với 2 màu xanh, trắng cho quý quý khách có thêm cho mình nhiều sự lựa chọn khác nhau.

XE TẢI HYUNDAI HD320 18 TẤN THÙNG BẠT

Liên hệ

Có thể nói xe tải Hyundai HD320 18 tấn thùng mui bạt được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Hàn Quốc là dòng xe bán chạy tại các đại lý xe tải Hyundai hiện nay với chất lượng cao và bền bỉ. Xe có thiết kế  Khung sườn xe Hyundai chắc chắn và không bị rỉ sét bền bỉ theo thời gian cùng mặt trước xe thiết kế to bảng dạng tổ ong giúp làm mát khoang động cơ. 

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL 7 TẤN THÙNG BẠT

Liên hệ

Trong những năm trở lại đây thương hiệu xe tải đến từ Hàn Quốc thì không thể nào bỏ qua cái tên Hyundai cực kì nổi tiếng hiện nay với các sản phẩm vô cùng chất lượng và XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL 7 TẤN THÙNG BẠT gây được tiếng vang lớn tại Việt Nam, được nhiều khách hàng ưa chuộng. Tính đến thời điểm hiện tại thì Hyundai đã gây được tiếng vang lớn trên thị trường toàn thế giới. Xe tải Hyundai được sản xuất theo dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế nên chính vì thế mà xe luôn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt sau mỗi lần ra mắt và trở thành một trong những hãng xe hàng đầu, trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm với nhiều thương hiệu mạnh khác. Về mặt giá thành thì giá xe tải Hyundai phải nói là rất hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng người tiêu dùng nhằm tiết kiệm chi phía và nâng cao nguồn lợi nhuận đạt mức cao nhất.

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL 7 TẤN THÙNG KÍN

Liên hệ

Ở mỗi một quốc gia trên thế giới đều có cho mình những cách thức khác nhau để nâng cao và phát triển nền kinh tế đất nước, tuy nhiên, nhìn chung tất cả đều không thể thiếu một trong những hình thức quan trọng đó chính là khâu vận chuyển hàng hóa. Vì thế, sự xuất hiện của những chiếc xe tải đã trở thành thiết bị chủ đạo cho các hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới không chỉ riêng tại Việt Nam. Các thương hiệu phân phối xe tải ngày một phổ biến và phát triển rộng rãi mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy ở mọi khu vực trên lãnh thổ.

Trong đó những dòng xe nhập khẩu từ Nhật, Hàn là những đối tượng được nhiều cánh tài xế ưa chuộng hiện nay. Vậy bạn đã lựa chọn được thương hiệu xe tải nào chất lượng cho mình chưa? Để nói về sự uy tín và chất lượng thì khó mà dòng xe nào có thể qua được thương hiệu xe tải Hyundai. Nếu như vào năm 2018 bạn đã được chứng kiến một dòng sản phẩm gây nên tiếng vang lớn của Hyundai Thành Công đó chính là Mighty 110S thì đến ngày hôm nay Hyundai đã được cải tiến và nâng cấp lên rất nhiều với tên gọi là Hyundai Mighty 110SL. Cụ thể, dòng sản phẩm mới đây mà hãng đã cho ra mắt mang tên là xe tải Hyundai New Mighty 110SL 7 tấn thùng kín. Có thể nói, đây là phiên bản nâng tải hoàn toàn mới dựa trên chiếc xe Hyundai HD72 nhập khẩu vào thời gian trước.

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 75S 4 TẤN THÙNG BẠT

Liên hệ

Xe tải Hyundai 4 tấn thùng mui bạt - New Mighty 75S được nhà máy Hyundai Thành công cho ra đời vào đầu năm 2018 với nhiều đặc điểm nổi bật, xe đang được khách hàng chọn lựa và tin tưởng sử dụng rất nhiều tại các đại lý xe tải Hyundai vì chất lượng tuyệt vời của mình. Với tổng tải trọng xe lên đến 7.5 tấn, thùng dài 5m rất thuận tiện cho khách hàng trong việc chuyên chở hàng hóa. Xe tải 4 tấn kế thừa và phát huy toàn bộ những tinh hoa của HD65 và khắc phục được toàn bộ những nhược điểm của các dòng xe Hyundai trước đó tạo ra 1 chiếc xe hoàn mỹ. Bảng giá xe tải Hyundai rất được lòng quý khách hàng vì mức giá vô cùng hợp lý.

Với 2 màu sắc khác nhau đáp ứng nhu cầu có nhiều sự lựa chọn. Với giá thành cạnh tranh, Hyundai HD75S hứa hẹn sẽ là dòng xe HOT nhất hiện nay và là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi khách hàng.

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 75S 4 TẤN THÙNG KÍN

Liên hệ

Xe tải Hyundai 4 tấn thùng kín - New Mighty 75S là dòng xe tải hạng trung nằm trong phân khúc xe tải 4 tấn được nhà máy Hyundai Thành Công cho ra mắt vào đầu tháng 7/2018 mang nhiều đặc điểm nổi bật và giá xe tải Hyundai vô cùng bất ngờ khi mức giá rất hợp lý tương xứng với chất lượng xe. Xe tải New Mighty 75S đạt tiêu chuẩn khí thải Euro4 với động cơ D4GA - động cơ mới tiết kiệm nhiên liệu, hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ và thân thiện với môi trường. Với kích thước thùng dài hơn 4m rất thuận tiện cho khách hàng trong việc chuyên chở hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Xe kế thừa và phát huy toàn bộ những tinh hoa của tất cả các dòng xe Hyundai trước đó và cũng khắc phục được toàn bộ những nhược điểm của các dòng xe đi trước tạo ra 1 chiếc xe hoàn mỹ.

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL 2.4 TẤN THÙNG BẠT

Liên hệ

Xe tải Hyundai là một trong những thương hiệu rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Hiện nay, xe lắp ráp tại nhà máy Thành Công, Đô Thành,... Việt Nam dựa trên linh kiện nhập khẩu. Do đó, khách hàng có thể sở hữu dòng xe này với giá tốt mà chất lượng không đổi. 

Trong các dòng xe tải Hyundai thì nổi tiếng nhất vẫn là dòng xe tải nhẹ. Đây cũng là sản phẩm có doanh số bán hàng tốt nhất trong thời gian gần đây. Xe có tải trọng lớn, chất lượng tốt, giá xe tải Hyundai thì rất ưu đãi đã làm hài lòng tất cả các khách hàng, dù là khách hàng khó tính nhất.

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL 2.4 TẤN THÙNG KÍN

Liên hệ

Từ trước đến nay, Hyundai Thành Công luôn nổi tiếng là một trong những thương hiệu hàng đầu khi mang đến cho khách hàng những dòng xe tải Hyundai chất lượng và tốt nhất. Thương hiệu đã luôn cố gắng nỗ lực từng ngày để những dòng xe tải 2.4 tấn khi đến tay quý khách đều là những sản phẩm tốt nhất. Tiếp nối nhiều sản phẩm thành công được tung ra mắt trên thị trường, thương hiệu xe tải Hyundai tiếp tục tung ra dòng sản phẩm xe tải Hyundai 2.4T New Mighty N250SL 2T4 thùng kín dài 4m3 với những tính năng cải tiến và hiện đại hơn. Hyundai New Mighty N250SL là phiên bản nâng cấp của dòng New Mighty N250 sở hữu chất lượng cũng như giá xe tải Hyundai khá phù hợp với túi tiền của khách hàng. Thấu hiểu được nhu cầu vận chuyển hàng hóa đa dạng của khách hàng và với mong muốn giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và chi phí chuyên chở, nhà máy đã nâng cấp thùng hàng của dòng xe lên tới 4m3 vô cùng lý tưởng.

XE TẢI HYUNDAI NEW PORTER H150 1.5 TẤN THÙNG BẠT

Liên hệ

Thương hiệu Hyundai không chỉ là nhãn hiệu xe nổi tiếng tại Hàn Quốc mà còn rất được yêu mến tại Việt Nam với các sản phẩm được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, tiêu biểu là dòng xe tải Hyundai 1.5T New Porter H150 thùng bạt đạt tiêu chuẩn chất lượng cao được phân phối tại các đại lý xe tải Hyundai trên khắp cả nước và cũng như nhận được sự tin tưởng sử dụng của khách hàng. Xe được trang bị động cơ mạnh mẽ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, tiết kiệm nhiên liệu với thiết kế khung gầm chắc chắn cùng nội thất với trang thiết bị tiện nghi hiện đại Nếu bạn yêu thích và muốn sở hữu chiếc xe này bạn có thể tham khảo bảng giá xe tải Hyundai để có cho mình sự lựa chọn phù hợp nhé..

XE TẢI HYUNDAI NEW PORTER H150 1.5 TẤN THÙNG KÍN

Liên hệ

Tiếp nối thành công của dòng xe tải nhẹ Hyundai H100, Đầu năm 2018 nhà máy Hyundai Thành Công chính thức ra mắt dòng sản phẩm nằm trong phân khúc xe tải 1T5, đó chính là xe tải Hyundai thùng kín New Porter H150 hoàn toàn mới và được nhiều quý khách hàng ưa chuộng vì giá xe tải Hyundai vô cùng hợp lý phù hợp với điều kiện kinh tế người Việt.

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TRUNG TÍN

Những ưu điểm tuyệt vời của chúng tôi

Uy tín hàng đầu

Uy tín hàng đầu

“Chữ tín luôn được đặt hàng đầu”. Trong quá trình xây dựng thương hiệu, Thế Giới Xe Tải lấy uy tín làm kim chỉ nam để hoạt động và phát triển, cung cấp các dòng xe chính hãng với chất lượng tốt nhất.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên tâm huyết với nghề, được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản về chuyên môn, tư vấn nhiệt tình, chăm sóc chu đáo, tạo cảm giác thoải mái nhất cho mọi khách hàng.

Giá cả cạnh tranh

Giá cả cạnh tranh

Giá cả sản phẩm hợp lý cùng các chương trình khuyến mãi ưu đãi hấp dẫn nhất. Bên cạnh đó còn có các dịch vụ hậu mãi bảo hành sửa chữa chu đáo với đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao.

Hỗ trợ giao xe nhanh, tận nơi

Hỗ trợ giao xe nhanh, tận nơi

Dù ở xa hay gần, khách hàng không phải lo lắng bất cứ điều gì bởi khi mua xe tại Thế Giới Xe Tải, chúng tôi sẽ giao xe tận nơi, nhanh chóng đúng thời hạn theo yêu cầu của quý khách.

Hỗ trợ trả góp, thủ tục nhanh

Hỗ trợ trả góp, thủ tục nhanh

Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp lên đến 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa 6 năm, lãi tính theo dư nợ giảm dần. Đảm bảo thủ tục đơn giản, nhanh gọn, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng.

Xe có sẵn, lái trải nghiệm

Xe có sẵn, lái trải nghiệm

Showroom trưng bày các mẫu xe có sẵn, giúp khách hàng tham quan và trải nghiệm thực tế để có cái nhìn chân thật hơn từ đó đưa ra lựa chọn dòng xe phù hợp nhất.

icon